Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Заров намери 2 резултата / The search @pseudo Заров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Заров" Райчо Димитров Лазаров

Дата на раждане: 23.01.1943
Място на раждане: гр. Кърджали
Райчо Димитров Лазаров Дата на раждане 23.01.1943 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Калев на 26.02.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Петков; майор Слави Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Заров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3650. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по математически науки от 1990 г. до 1991 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Заров" Райчо Димитров Лазаров

Дата на раждане: 23.01.1943
Място на раждане: гр. Кърджали
Райчо Димитров Лазаров Дата на раждане 23.01.1943 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Калев на 26.02.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Петков; майор Слави Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Заров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3650. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на КЦИИТ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More