Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Застава намери 1 резултата / The search @pseudo Застава found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Застава" Димитър Петков Гигов

Дата на раждане: 20.02.1943
Място на раждане: гр. Монтана
Димитър Петков Гигов Дата на раждане 20.02.1943 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Петко Филипов на 01.09.1986 г., регистриран на 12.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Петко Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Застава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-310 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.10.1991 г. до 09.07.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More