Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Захаревич намери 2 резултата / The search @pseudo Захаревич found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Захаревич" Йосиф Давид Мешулам

Дата на раждане: 04.05.1950
Място на раждане: гр. Хасково
Йосиф Давид Мешулам Дата на раждане 04.05.1950 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов; о. р. Янчо Станчев; о. р. Антон Пенчев; о. р. Динко Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захаревич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 3960/ 10.12.1990 г. и протокол рег. № 297/ 07.02.1990 г. за унищожаване на лично дело на аг. "Захаревич" IА-1012 (Хс) (налично); лично дело IА-1012 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Хасково, издигнат от Партия "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Захаревич" Йосиф Давид Мешулам

Дата на раждане: 04.05.1950
Място на раждане: гр. Хасково
Йосиф Давид Мешулам Дата на раждане 04.05.1950 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захаревич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3960/ 10.12.1990 г. и протокол рег. № 297/ 07.02.1990 г. за унищожаване на лично дело на аг. "Захаревич" IА-1012 (Хс) (налично); лично дело IА-1012 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор в "РЕКОРДИНГ" ООД ЕТ "РЕЛАКС - АХМЕТ АХМЕДОВ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕНЕСАНС - ГЕОРГИ МИХОВ" ЕТ Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "РЕ:ТВ" ЕООД Проверени са 15 лица. Петдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РИНГ – С.В." АД Проверени са 18 лица. Тринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за: