Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зашев намери 1 резултата / The search @pseudo Зашев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Сътрудник "Зашев" Костадин Димитров Иванов

Дата на раждане: 15.12.1947
Място на раждане: гр. Пазарджик
Костадин Димитров Иванов Дата на раждане 15.12.1947 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител вербуван на 13.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Вачев; подп. Петьо Костов Деспотов; полк. Георги Костов Попов майор Алексан Кеворк Кизирян; ст. лейт. Димитър Ж. Делев; подп. Дечко Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Зашев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 130; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.07.1995 г. до 08.07.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димитров Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More