Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Звезда намери 6 резултата / The search @pseudo Звезда found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Румен Викентиев Христов

Дата на раждане: 02.02.1956
Място на раждане: с. Чирен, обл. Враца
Румен Викентиев Христов Дата на раждане 02.02.1956 г. Място на раждане с. Чирен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Дянков на 20.10.1988 г., регистриран на 14.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Дянков; о. р. Петър Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 01.10.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Звезда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.12.2009 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Звезда " Илия Нейков Стойчев

Дата на раждане: 13.12.1939
Място на раждане: С. Малка Желязна, обл. Ловеч
Илия Нейков Стойчев Дата на раждане 13.12.1939 г. Място на раждане С. Малка Желязна, обл. Ловеч Вербувал го служител Иван Петров на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-224 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболово, издигнат от Предизборна коалиция "Заедно за Стамболово" / БСП , НДСВ/
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Росица Ганчева Рангелова

Дата на раждане: 02.04.1960
Място на раждане: Гр. Левски
Росица Ганчева Рангелова Дата на раждане 02.04.1960 г. Място на раждане Гр. Левски Вербувал я служител Людмил Стоянов на 15.04.1988 г., регистрирана на 23.04.1988 г. Ръководил я служител Людмил Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел в Териториално статистическо бюро – Плевен от 01.11.2000 г. до днес За Росица Ганчева Рангелова липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Иван Велков Нинов

Дата на раждане: 20.01.1943
Място на раждане: с. Шишенци, обл. Видин
Иван Велков Нинов Дата на раждане 20.01.1943 г. Място на раждане с. Шишенци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Сталин Зарков на 22.03.1983 г., регистриран на 08.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 13.10.1991г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до м. ноември 1995 г.; Кмет на кметство Шишенци от 01.11.2003 г. до 01.11.2007 г. За Иван Велков Нинов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 297/ 12.01.2012 г. – Агенция по заетостта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Стоян Иванов Димитров

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: с. Миладиновци, обл. Ямбол
Стоян Иванов Димитров Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане с. Миладиновци, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Димитър Тенев на 03.08.1980 г., регистриран на 11.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 09/ 27.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Звезда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-77 от 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Вадим; Звезда; Серьожа" Георги Костадинов Чилингиров

Дата на раждане: 20.03.1938
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Костадинов Чилингиров Дата на раждане 20.03.1938 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Стефан Петков на 21.12.1957 г., регистриран на 10.01.1958 г.; възстановен от о. р. Димитър Николов Ракшиев на 24.02.1966 г. и регистриран на 20.03.1966 г.; регистриран в ПГУ на 17.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Петков; о. р. Атанас Белев; о. р. Димитър Николов Ракшиев; о. р. Славчо Кисьов; о. р. Никола Простов; о. р. Никола Кучмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Вадим; Звезда; Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е 7801; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване лично дело IА-1088 (См); писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-617 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More