Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Звездица намери 1 резултата / The search @pseudo Звездица found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Съдържател на явочна квартира "Звездица" Траян Марков Марковски

Дата на раждане: 01.01.1951
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Траян Марков Марковски Дата на раждане 01.01.1951 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Костадин Станоев на 14.05.1982 г., регистриран на 18.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Станоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звездица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3252/ 19.09.1990 г. за заличаване на Я/К "Звездица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 2001 г. до 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More