Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Здравка намери 1 резултата / The search @pseudo Здравка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент; осведомител "Здравка" Тодорка Костадинова Велева-Уитлок

Дата на раждане: 20.12.1944
Място на раждане: гр. София
Тодорка Костадинова Велева-Уитлок Дата на раждане 20.12.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Иван Ботев Кожухаров на 19.06.1968 г., регистрирана на 25.06.1968 г. Ръководил я служител о. р. Иван Ботев Кожухаров; о. р. Петър Петров; о. р. Николай Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-III РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Здравка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-35314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к Кабинет на председателя на НС от 12.04.1993 г. до 15.03.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодорка Костадинова Велева-Уитлок към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More