Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Здравко Бойков намери 2 резултата / The search @pseudo Здравко Бойков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Осведомител "Здравко Бойков" Иван Станев Митев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Иван Станев Митев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Ценко Петков Цолов на 03.02.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител майор Ценко Петков Цолов; майор Борис Драгов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-координация, управление VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Здравко Бойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-21992; работно дело IР-5686. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2003 г. до 01.07.2003 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Осведомител "Здравко Бойков" Иван Станев Митев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Иван Станев Митев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Ценко Петков Цолов на 03.02.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител майор Ценко Петков Цолов; майор Борис Драгов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-координация, управление VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Здравко Бойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-21992; работно дело IР-5686. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на пресцентър от 01.11.1992 г. до 12.01.1993 г. Обявен с решение № 213/ 28.04.2011 г. Министерството на физическото възпитание и спорта

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More