Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Здравков намери 18 резултата / The search @pseudo Здравков found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Агент "Здравков" Фаик Мехмед Сюлейман

Дата на раждане: 28.05.1956
Място на раждане: с. Межден, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Здравков " Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: С. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Здравков" Пламен Николаев Викторов

Дата на раждане: 04.02.1960
Място на раждане: гр. Варна
Пламен Николаев Викторов Дата на раждане 04.02.1960 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Слави Гавраилов Савов на 30.11.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Слави Гавраилов Савов; о. р. Димчо Димов; о. р. Коста Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I; III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2172. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПД "Социалдемократи" в 3-и ИР-Варна
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 15.04.1993 г. до 08.08.1996 г. Член на Надзорния съвет от 08.08.1996 г. до 16.10.1996 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Здравков" Лозан Стайков Стефанов

Дата на раждане: 16.06.1949
Място на раждане: гр. София
Лозан Стайков Стефанов Дата на раждане 16.06.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Кирилов Николов на 23.06.1988 г., регистриран на 05.08.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Кирилов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33621; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на зелените" във 2-и МИР-Бургас Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: С. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД Собственик в "ХОТ ТВ" ЕАД Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители СД "БАЛАБАНОВИ И СИЕ - РАМБА" Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ" АД Проверени са 16 лица. Дванадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: С. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик във "ВЯРА ТВ" АД Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД Собственик в "ХОТ ТВ" ЕАД Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители "ГЕО АДВАЙЗЪРС" ЕООД Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "ГЕЯ 94" ЕООД Проверени са 3 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ГЛАРУС" ООД Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ГЛАРУС Р" ООД Проверени са 2 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДАРИК" АД Проверени са 26 лица. Деветнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД Собственик в "ХОТ ТВ"ЕАД Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД Собственик в "ХОТ ТВ"ЕАД Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители "ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "ХОТ ТВ"ЕАД Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: С. Маринка, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Здравков" Фаик Мехмед Сюлейман

Дата на раждане: 28.05.1956
Място на раждане: с. Межден, обл. Силистра
Фаик Мехмед Сюлейман Дата на раждане 28.05.1956 г. Място на раждане с. Межден, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Сергей Колев на 20.08.1985 г., регистриран на 06.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр.- 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-740 (Сс); протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-737 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Алфатар, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – ТБ "Славяни" АД – от 15.03.1993 г. до 08.08.1996 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка - длъжник - ТБ "Славяни" АД – от 08.08.1996 г. до 16.10.1996 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-685
от 22.07.2016 г.
Приватизирани предприятия Перник

Осведомител "Здравков" Методи Райчев Стоянов

Дата на раждане: 24.05.1952
Място на раждане: гр. Перник
Методи Райчев Стоянов Дата на раждане 24.05.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Недялко Драганов на 20.12.1971 г., регистриран на 25.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Недялко Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отдел Сливен-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Арония-98" ООД За Методи Райчев Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Здравков " Христо Георгиев Троев

Дата на раждане: 22.08.1948
Място на раждане: с. Райово, обл. София
Христо Георгиев Троев Дата на раждане 22.08.1948 г. Място на раждане с. Райово, обл. София Вербувал го служител Станко Стоянов Въчков на 20.05.1980 г., регистриран на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 22.08.1980 г. Ръководил го служител Станко Стоянов Въчков; майор Д. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-07-05-Самоков-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 1880; работно дело № 1880; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег.№ СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Райово, общ. Самоков, обл. София, издигнат от ПД „Социалдемократи”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Здравков" Георги Симеонов Агафонов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Маринка, обл. Бургас
Георги Симеонов Агафонов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ИНТЕРКЛИМА" ООД, гр. Бургас Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Доверено лице; Агент "Иван; Здравков" Иван Борисов Ангелов

Дата на раждане: 19.02.1966
Място на раждане: гр. Крумовград
Иван Борисов Ангелов Дата на раждане 19.02.1966 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Румен Здравков Милушев на 17.05.1991 г. Ръководил го служител кап. Румен Здравков Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Иван; Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-462. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.