Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зекри намери 1 резултата / The search @pseudo Зекри found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Зекри" Фахретин Мехмед Ахмед

Дата на раждане: 07.11.1949
Място на раждане: с. Голобрадово, обл. Хасково
Фахретин Мехмед Ахмед Дата на раждане 07.11.1949 г. Място на раждане с. Голобрадово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Русев Петев на 14.06.1976 г., регистриран на 22.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Русев Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зекри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-490 (Хс); протокол рег. № 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1330 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More