Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зехирев (Зихирев) намери 1 резултата / The search @pseudo Зехирев (Зихирев) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Зехирев (Зихирев)" Захари Николов Захариев

Дата на раждане: 04.10.1933
Място на раждане: гр. София
Захари Николов Захариев Дата на раждане 04.10.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Димитър Н. Вандов на 08.02.1973 г.; регистриран на 12.04.1973 г. Ръководил го служител подп. Димитър Н. Вандов; ст. лейт. Иван Божиков; лейт. Евгени Милков Ковачев; о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; о. р. П. Калъчев; о. р. М. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Зехирев (Зихирев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4060 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на отдела за политика и планиране на образованието в сектор "Образование" в Секретариата на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ до 1991 г., изпратен от МВнР Обявява установената и обявена с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More