Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златан намери 5 резултата / The search @pseudo Златан found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Златан" Георги Недков Мичев

Дата на раждане: 03.07.1960
Място на раждане: гр. Русе
Георги Недков Мичев Дата на раждане 03.07.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Петров Нелов на 27.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Нелов; о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-31013 и работно дело IР-16970. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Златан" Митко Краев Данов

Дата на раждане: 10.01.1959
Място на раждане: с. Старо село, обл. Ловеч
Митко Краев Данов Дата на раждане 10.01.1959 г. Място на раждане с. Старо село, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 12.06.1981 г., регистриран на 31.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.01.2000 г. За Митко Краев Данов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Златан" Петър Николов Гурцов

Дата на раждане: 25.06.1945
Място на раждане: с. Рупча, обл. Бургас
Петър Николов Гурцов Дата на раждане 25.06.1945 г. Място на раждане с. Рупча, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Стефан Спасов Бозуков на 25.07.1974 г., регистриран на 17.08.1974 г. Ръководил го служител кап. Стефан Спасов Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-отдел ДС-отделение контраразузнавателно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-7 (Сл); писмо рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-7 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 21-и ИР-Сливен
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Златан" Захари Величков Захариев

Дата на раждане: 24.12.1953
Място на раждане: гр. София
Захари Величков Захариев Дата на раждане 24.12.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Теодосиев на 27.09.1983 г., регистриран на 30.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Теодосиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Златан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Златан" Джамал Байрам Каракия

Дата на раждане: 28.05.1959
Място на раждане: с. Гьоврен, обл. Смолян
Джамал Байрам Каракия Дата на раждане 28.05.1959 г. Място на раждане с. Гьоврен, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Ст. Христов на 19.06.1981 г., регистриран на 06.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Ст. Христов; ст. лейт. Никола Стоянов Мизюлев; о. р. Ст. Келешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1790 (См) и в работно дело IР-1320 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гьоврен от 01.01.1991 г. до 14.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джамал Байрам Каракия към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More