Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златанов намери 4 резултата / The search @pseudo Златанов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Златанов" Красимир Стефанов Балев

Дата на раждане: 07.01.1953
Място на раждане: гр. София
Красимир Стефанов Балев Дата на раждане 07.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов на 05.12.1983 г., регистриран на 16.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов; лейт. Илко Керчев Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35110; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя“ АД; Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Стефанов Балев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-46/ 01.08.2012 г. – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Агент "Златанов" Николай Христов Жилов

Дата на раждане: 30.12.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Христов Жилов Дата на раждане 30.12.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Софрони Софрониев на 07.12.1976 г., регистриран на 20.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Софрони Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-4858 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.1997 г. за унищожаване работно дело IР-1696 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Златанов" Красимир Стефанов Балев

Дата на раждане: 07.01.1953
Място на раждане: гр. София
Красимир Стефанов Балев Дата на раждане 07.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов на 05.12.1983 г., регистриран на 16.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов; лейт. Илко Керчев Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35110; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Банкя от м. декември 2001 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Стефанов Балев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Златанов" Халил Адемов Исмаилов

Дата на раждане: 22.04.1951
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More