Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златарев намери 1 резултата / The search @pseudo Златарев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Златарев" Иван Димитров Благов

Дата на раждане: 07.07.1950
Място на раждане: гр. Пещера
Иван Димитров Благов Дата на раждане 07.07.1950 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител майор Дичо Георгиев Станчев на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител майор Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златарев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1911 (См) и в работно дело ІР-1395 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Смолян от 25.04.1994 г. до 07.12.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Димитров Благов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More