Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златко намери 2 резултата / The search @pseudo Златко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Златко" Петър Димитров Долапчиев

Дата на раждане: 01.08.1957
Място на раждане: Гр. Ивайловград
Петър Димитров Долапчиев Дата на раждане 01.08.1957 г. Място на раждане Гр. Ивайловград Вербувал го служител О. р. Боян Наков на 22.10.1974 г., регистриран на 13.11.1974 г. Ръководил го служител О. р. Боян Наков; о. р. Милко Трифонов; о. р. Г. Кръстев; о. р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III; ДС, управление VI-II-I; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Златко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1817 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1432 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Благоевград Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Златко" Евгени Ангелов Борисов

Дата на раждане: 31.10.1947
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Евгени Ангелов Борисов Дата на раждане 31.10.1947 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител подп. Йото Пешев Йотов на 07.12.1976 г., регистриран на 14.12.1976 г. Ръководил го служител подп. Йото Пешев Йотов; о. р. Кито Божинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-781 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-497 (Мх) Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна служба "Земеделие"-Монтана от 23.04.2003 г. до 29.11.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More