Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златкович; Горан намери 1 резултата / The search @pseudo Златкович; Горан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Информатор; секретен сътрудник "Златкович; Горан" Костадин Младенов Златков

Дата на раждане: 16.11.1931
Място на раждане: Югославия
Костадин Младенов Златков Дата на раждане 16.11.1931 г. Място на раждане Югославия Вербувал го служител Вербуван на 07.08.1950 г.; кап. Георги Радев на 14.05.1980 г. Ръководил го служител Кап. Георги Радев; майор Йордан Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отделение 2; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; секретен сътрудник Псевдоними Златкович; Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 5050; лично дело IА-3786; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.05.1984 г. до 29.02.1990 г. Главен редактор от 01.03.1990 г. до 31.12.1992 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More