Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зографски намери 1 резултата / The search @pseudo Зографски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Зографски" Ангел Тодоров Кочев

Дата на раждане: 02.06.1945
Място на раждане: гр. Петрич
Ангел Тодоров Кочев Дата на раждане 02.06.1945 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Атанас Атанасов Мазноков на 16.10.1981 г., регистриран на 09.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Атанасов Мазноков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зографски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2294( Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1912 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More