Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зорки намери 1 резултата / The search @pseudo Зорки found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Зорки" Иван Янкулов Иванов

Дата на раждане: 20.04.1938
Място на раждане: с. Богородица, обл. Благоевград
Иван Янкулов Иванов Дата на раждане 20.04.1938 г. Място на раждане с. Богородица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев на 02.10.1964 г., регистриран на 20.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зорки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-994 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-656 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990г.; Кмет на кметство Старопатица от 01.11.1999 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More