Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зорница намери 6 резултата / The search @pseudo Зорница found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Зорница" Георги Николов Георгиев

Дата на раждане: 29.05.1952
Място на раждане: гр. Луковит
Георги Николов Георгиев Дата на раждане 29.05.1952 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Христо Христов на 08.07.1981 г., регистриран на 04.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Червен бряг Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Зорница" Божидара Динева Георгиева

Дата на раждане: 11.09.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Божидара Динева Георгиева Дата на раждане 11.09.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Николай Златков на 13.10.1981 г., регистрирана на 17.10.1981 г. Ръководил я служител о. р. Николай Златков; о. р. Владимир Сапунджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 15.05.1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони на" аг. "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 01.02.2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 50/ 08.10.2008 г. – Съвет за електронни медии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Съдържател на явочна квартира "Зорница" Росица Статева Тулева

Дата на раждане: 23.01.1946
Място на раждане: с. Есен, обл. Бургас
Росица Статева Тулева Дата на раждане 23.01.1946 г. Място на раждане с. Есен, обл. Бургас Вербувал я служител о. р. Костадин Атанасов на 10.06.1980 г., регистрирана на 19.06.1980 г. Ръководил я служител о. р. Костадин Атанасов; о. р. Т. Семов; о. р. Р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Съдържател на явочна квартира "Зорница" Мина Симеонова Йорданова

Дата на раждане: 25.11.1947
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Мина Симеонова Йорданова Дата на раждане 25.11.1947 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Паньо Иванов на 29.05.1988 г., регистрирана на 07.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Паньо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол от 13.02.1990 г. за отделяне за унищожаване на делото на "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Куклен театър – Търговище от 15.08.1993 г. до 15.06.2009 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Зорница" Георги Николов Георгиев

Дата на раждане: 29.05.1952
Място на раждане: гр. Луковит
Георги Николов Георгиев Дата на раждане 29.05.1952 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Христо Христов на 08.07.1981 г., регистриран на 04.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Зорница" Георги Илиев Гатев

Дата на раждане: 17.04.1946
Място на раждане: с. Брестовица, обл. Пловдив
Георги Илиев Гатев Дата на раждане 17.04.1946 г. Място на раждане с. Брестовица, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стоян Стоилов на 02.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зорница Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 02.02.1990 г. делото на Я/К "Зорница". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на VI – то кметство до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More