Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зоро намери 3 резултата / The search @pseudo Зоро found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Зоро" Валентин Николов Нацков

Дата на раждане: 07.03.1954
Място на раждане: с. Неделище, обл. Софийска
Валентин Николов Нацков Дата на раждане 07.03.1954 г. Място на раждане с. Неделище, обл. Софийска Вербувал го служител полк. Дончо Цветков Тодоров на 29.09.1978 г., регистриран на 10.10.1978 г. Ръководил го служител полк. Дончо Цветков Тодоров; Георги Кр. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25060; работно дело IР-10081. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Зоро" Валентин Николов Нацков

Дата на раждане: 07.03.1954
Място на раждане: с. Неделище, обл. Софийска
Валентин Николов Нацков Дата на раждане 07.03.1954 г. Място на раждане с. Неделище, обл. Софийска Вербувал го служител полк. Дончо Цветков Тодоров на 29.09.1978 г., регистриран на 10.10.1978 г. Ръководил го служител полк. Дончо Цветков Тодоров; о. р. Георги Кр. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25060; работно дело IР-10081. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 24.08.1992 г. до 29.01.1993 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители – 2009 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Зоро" Мюмюн Осман Геге

Дата на раждане: 05.08.1952
Място на раждане: с. Мъглене, обл. Кърджали
Мюмюн Осман Геге Дата на раждане 05.08.1952 г. Място на раждане с. Мъглене, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Зарев на 07.07.1977 г., регистриран на 15.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Зарев; о. р. Христо Костурски; о. р. Димитър Караиванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-953 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Мъглене, общ. Кирково, издигнат от ПП "ГЕРБ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More