Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ива намери 7 резултата / The search @pseudo Ива found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Ива" Людмила Стефанова Григорова-Кондова

Дата на раждане: 15.03.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Людмила Стефанова Григорова-Кондова Дата на раждане 15.03.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал я служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 05.01.1984 г., регистрирана на 19.01.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3367 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа за унищожаване" лично дело ІА-3367 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване работното дело на "Ива". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 01.01.1995 г. и от 01.09.1998 г. до 31.10.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Ива " Елена Петрова (Петкова) Кирчева

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: Гр. Лом
Елена Петрова (Петкова) Кирчева Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Б. Дойчинов на 04.07.1985 г., регистрирана на 16.07.1985 г. Ръководил го служител Б. Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 08, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-32653 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Ива " Нейчо Христов Неев

Дата на раждане: 10.02.1948
Място на раждане: С. Присадец
Нейчо Христов Неев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 50 Дата на раждане 10.02.1948 г. Място на раждане С. Присадец Вербувал го служител Любомир Янков Борисов на 09.02.1978 г. Ръководил го служител Любомир Янков Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК "Ива" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Ива" Антоанета Стефанова Иванова

Дата на раждане: 16.01.1950
Място на раждане: гр. София
Антоанета Стефанова Иванова Дата на раждане 16.01.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Цветко Христов Минковски на 06.12.1976 г., регистрирана на 14.01.1977 г. Ръководил я служител кап. Цветко Христов Минковски; о. р. Васил Берберов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34857; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Международни програми и организации" в управление "Международно сътрудничество" от 02.07.1993 г. до 15.04.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанета Стефанова Иванова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Ива " Нейчо Христов Неев

Дата на раждане: 10.02.1948
Място на раждане: С. Присадец Решение № 25/ 12.02.2007 г. 44
Нейчо Христов Неев Дата на раждане 10.02.1948 г. Място на раждане С. Присадец Решение № 25/ 12.02.2007 г. 44 Вербувал го служител Любомир Янков Борисов на 09.02.1978 г. Ръководил го служител Любомир Янков Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК "Ива" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник министър-председател и министър на транспорта - 30.12.1992 г. - 08.09.1993 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Ива" Аглика Любенова Бояджиева

Дата на раждане: 20.03.1953
Място на раждане: гр. Русе
Аглика Любенова Бояджиева Дата на раждане 20.03.1953 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал я служител о. р. Вл. Божков на 13.08.1985 г., регистрирана на 05.09.1985 г. Ръководил я служител о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 200/ 10.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. "Ива". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Ива" Елена Петкова Кирчева

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Лом
Елена Петкова Кирчева Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Б. Дойчинов на 04.07.1985 г., регистрирана на 16.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Б. Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-32653 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Берн от 21.08.1991 г. до 21.06.1996 г. Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 14.08.1999 г. до 06.07.2001 г. Извънреден и пълномощен посланик във Виена от 11.07.2001 г. до 20.07.2005 г. Обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители