Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ивайло; Ивчев намери 1 резултата / The search @pseudo Ивайло; Ивчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Ивайло; Ивчев" Кирил Николов Цонев

Дата на раждане: 19.05.1937
Място на раждане: с. Каменец, обл. Плевен
Кирил Николов Цонев Дата на раждане 19.05.1937 г. Място на раждане с. Каменец, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Томов Колев на 18.07.1975 г., регистриран на 02.08.1975 г.; регистриран в ПГУ на 14.04.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Томов Колев; кап. Христо Боянов Кьосев; ст. лейт. Владимир Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI; ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ивайло; Ивчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1000 (Гб) и в дело Ф1, а.е. 4935; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1403/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 33/ 08.03.1990 г. материалите на аг. "Ивайло". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 18.01.1990 г. до 01.01.2000 г. Зам. декан от 01.12.1992 г. до 19.11.1993 г. Декан от 31.07.1995 г. до 30.09.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More