Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иван намери 142 резултата / The search @pseudo Иван found 142 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Иван" Бойко Иванов Бахнев

Дата на раждане: 09.06.1968
Място на раждане: гр. Балчик
Бойко Иванов Бахнев Дата на раждане 09.06.1968 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител кап. Атанас Йонков Цочев на 25.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Атанас Йонков Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2002 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Администрация и протокол" от 01.04.2008 г.
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Иван" Стефан Петков Пенев

Дата на раждане: 02.11.1965
Място на раждане: с. Драганово, обл. В. Търново
Стефан Петков Пенев Дата на раждане 02.11.1965 г. Място на раждане с. Драганово, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Венелин Илиев на 24.08.1988 г., регистриран на 05.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Венелин Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на регионална служба "ВП" – Варна от 01.04.2008 г. За Стефан Петков Пенев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Иван" Димитър Веселинов Димитров

Дата на раждане: 22.04.1962
Място на раждане: гр. Мездра
Димитър Веселинов Димитров Дата на раждане 22.04.1962 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Н. Калковски на 12.04.1989 г., регистриран на 17.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Н. Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ВИД ръководител на катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" във Факултет по класически и нови филологии от 2008 г. до 2009 г.
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Иван" Жеко Асенов Спиридонов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: гр. София
Жеко Асенов Спиридонов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кирил Атанасов Трифонов на 27.01.1964 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител майор Кирил Атанасов Трифонов; о. р. Янчо Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от м. юли 1991 г. до м. февруари 1996 г. Н-к на отдел от м. февруари 1996 г. до м. юни 1997 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-41/ 25.07.2012 г. – Конфедерация на независимите синдикати в България Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Иван" Веселин Рашков Рашков

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Веселин Рашков Рашков Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Въло Калчев Вълов на 11.10.1982 г., регистриран на 02.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Въло Калчев Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27491 и работно дело IР-12895. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Иван" Феди Петров Гицков

Дата на раждане: 28.07.1934
Място на раждане: с. Главаци, обл. Враца
Феди Петров Гицков Дата на раждане 28.07.1934 г. Място на раждане с. Главаци, обл. Враца Вербувал го служител кап. Христофор Иванов Павлов на 30.11.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Христофор Иванов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-334 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-334 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мало Пещене от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Иван" Владимир Ангелов Минков

Дата на раждане: 04.10.1937
Място на раждане: гр. Асеновград
Владимир Ангелов Минков Дата на раждане 04.10.1937 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Светослав Германов на 27.08.1981 г., регистриран на 07.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29239 и работно дело IР-14933. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Старши съветник в Комисия по духовното развитие от 20.04.1990 г. Сътрудник-специалист в Комисия по културата и духовните ценности от 17.10.1990 г. и от 01.07.1992 г. Главен специалист в Комисия по културата от 01.08.1992 г. до 18.10.1994 г. Съветник в Комисия по културата и медиите от 01.10.1995 г. и от 19.06.1997 г. до 30.12.1999 г.
Решение N° 2-146
от 13.03.2013 г.
Съюз на ловците и риболовците в България

Агент "Иван" Жеко Асенов Спиридонов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: гр. София
Жеко Асенов Спиридонов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кирил Атанасов Трифонов на 27.01.1964 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител майор Кирил Атанасов Трифонов; о. р. Янчо Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Председателството на Съюза от 1997 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-244
от 15.10.2013 г.
община Борован

Агент "Иван" Стефан Цанов Йоловски

Дата на раждане: 19.02.1947
Място на раждане: с. Малорад, обл. Враца
Стефан Цанов Йоловски Дата на раждане 19.02.1947 г. Място на раждане с. Малорад, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кръстьо Бабамов на 07.02.1968 г., регистриран на 12.02.1968 г. Ръководил го служител о. р. Кръстьо Бабамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, II армия Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 11.2007 г. до 10.2011 г. За Стефан Цанов Йоловски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иван" Васил Георгиев Анастасов

Дата на раждане: 28.03.1944
Място на раждане: Гърция
Васил Георгиев Анастасов Дата на раждане 28.03.1944 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев на 11.12.1978 г., регистриран на 15.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-794 (Пд) и в работно дело IР-227 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“” ЕАД – гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Георгиев Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Резидент "Иван" Николай Атанасов Казаков

Дата на раждане: 06.06.1934
Място на раждане: гр. Славяново
Николай Атанасов Казаков Дата на раждане 06.06.1934 г. Място на раждане гр. Славяново Вербувал го служител ст. лейт. Гачев на 31.07.1958 г., регистриран на 03.09.1958 г. Ръководил го служител ст. лейт. Гачев; о. р. Иван Илиев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-9432; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Параскев Стоянов“” АД – гр. Ловеч Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Осведомител "Иван" Йордан Панайотов Ачкаканов

Дата на раждане: 09.07.1929
Място на раждане: гр. Ихтиман
Йордан Панайотов Ачкаканов Дата на раждане 09.07.1929 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Ангел Николов Генов на 29.12.1969 г., регистриран на 30.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Николов Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІО-1081 и в работно дело ІР-6409; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 19.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Иван" Огнян Нинов Нинов

Дата на раждане: 30.09.1959
Място на раждане: гр. Димитровград
Огнян Нинов Нинов Дата на раждане 30.09.1959 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Илиян Христов Манов на 24.06.1987 г., регистриран на 06.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Илиян Христов Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2118 (Пл); работно дело IР-812 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Нинов Нинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Иван" Шибил Манов Манолов

Дата на раждане: 06.09.1970
Място на раждане: гр. Плевен
Шибил Манов Манолов Дата на раждане 06.09.1970 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Красимир Александров на 13.12.1989 г., регистриран на 16.01.1990 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03-05-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3990/ 14.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 00155/ 18.10.1990 г. личното и работното дело на аг. "Иван"; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Долни Дъбник, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Шибил Манов Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Иван" Кольо Цоков Мустакерски

Дата на раждане: 18.01.1962
Място на раждане: гр. Ловеч
Кольо Цоков Мустакерски Дата на раждане 18.01.1962 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. К. Стоянов на 12.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. К. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 3776/15.11.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Угърчин, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-482/ 24.03.2015 г. – чл. 28 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Иван" Пейко Гечев Пейков

Дата на раждане: 13.09.1931
Място на раждане: с. Голец, обл. Ловеч
Пейко Гечев Пейков Дата на раждане 13.09.1931 г. Място на раждане с. Голец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Фиков на 05.10.1953 г., регистриран на 08.03.1954 г. Ръководил го служител о. р Фиков; о. р. Стоян Коджеманов; о. р. Илия Пелов Пълевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2453. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Агент "Иван" Стефан Енчев Иванов

Дата на раждане: 30.10.1952
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Иван " Красимир Дончев Каракачанов

Дата на раждане: 29.03.1965
Място на раждане: Гр. Русе
Красимир Дончев Каракачанов Дата на раждане 29.03.1965 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Новак Георгиев Новев на 11.05.1989 г., регистриран на 16.05.1989 г. Ръководил го служител Новак Георгиев Новев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; лично дело ІА-36244 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-317
от 24.02.2014 г.
Висшия контролен съвет

Агент "Иван" Петър Александров Зафиров

Дата на раждане: 27.08.1939
Място на раждане: гр. Симитли
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Иван" Ружди Салим Салим

Дата на раждане: 23.03.1963
Място на раждане: гр. Тутракан, обл. Силистра
Ружди Салим Салим Дата на раждане 23.03.1963 г. Място на раждане гр. Тутракан, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Г. Тодоров на 22.02.1985 г., регистриран на 26.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Г. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-712 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-715 (Сс); картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Кмет на кметство Суходол от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Иван" Росен Райнов Керемидчиев

Дата на раждане: 28.07.1945
Място на раждане: гр. София
Росен Райнов Керемидчиев Дата на раждане 28.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров на 16.08.1976 г., регистриран на 19.08.1976 г. Ръководил го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров; подп. Огнян Трайков Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ в ЧПБ "Тексим" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "Славини" бул. Мария Луиза 107, обособена част "КУЛИНАР" ЕООД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-245/ 15.10.2013 г. – "Токуда Банк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Иван" Петър Александров Стоянов

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. София
Петър Александров Стоянов Дата на раждане 28.02.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Янчо Николов Гроздев на 27.02.1984 г., регистриран на 16.03.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Янчо Николов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36946; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Представител на юридическо лице (ПФ "Труд и капитал") - член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХАРМОНИЯ –ТМ" АД (с първоначална правноорганизационна форма „ДП“) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Александров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Иван" Росен Райнов Керемидчиев

Дата на раждане: 28.07.1945
Място на раждане: гр. София
Росен Райнов Керемидчиев Дата на раждане 28.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров на 16.08.1976 г., регистриран на 19.08.1976 г. Ръководил го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров; подп. Огнян Трайков Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-245/ 15.10.2013 г. – "Токуда Банк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-355/ 04.06.2014 г. – юридически лица, придобили обособени части от общински предприятия на територията на Столична община Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Иван" Румен Радев Виранов

Дата на раждане: 14.04.1958
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Румен Радев Виранов Дата на раждане 14.04.1958 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов на 20.04.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация (обещание) за сътрудничество; собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; писмо рег. № 306/ 10.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 9/ 1990 г. на работно дело ІР-1566 (Бл); лично дело ІА 1958 (Бл); работно дело ІР-9707; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Церово от 03.11.2003 г. до 01.11.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Резидент; Агент "Иван" Янко Борисов Рангелов

Дата на раждане: 06.10.1929
Място на раждане: с. Голеш, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Иван" Кольо Цоков Мустакерски

Дата на раждане: 18.01.1962
Място на раждане: гр. Ловеч
Кольо Цоков Мустакерски Дата на раждане 18.01.1962 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. К. Стоянов на 12.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. К. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 3776/15.11.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник общ. Угърчин, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Иван" Пейко Гечев Пейков

Дата на раждане: 13.09.1931
Място на раждане: с. Голец, обл. Ловеч
Пейко Гечев Пейков Дата на раждане 13.09.1931 г. Място на раждане с. Голец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Фиков на 05.10.1953 г., регистриран на 08.03.1954 г. Ръководил го служител о. р Фиков; о. р. Стоян Коджеманов; о. р. Илия Пелов Пълевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2453. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Иван " Али Халилов Болутов

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: С. Рохлева, обл. Пазарджик
Али Халилов Болутов Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане С. Рохлева, обл. Пазарджик Вербувал го служител Еленко Лазаров на 27.09.1977 г. Ръководил го служител Еленко Лазаров; ст. лейт. В. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВР- Русе-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-9912; писмо вх. № 2653/ 22.06.1990 г. и протокол рег. № КА 55/ 18.06.1990 г. за унищожаване на личното дело на агент "Иван"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 10 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, независим кандидат
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Цветан Андонов Цветков

Дата на раждане: 02.07.1953
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Цветан Андонов Цветков Дата на раждане 02.07.1953 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител ст. лейт. Георги Борисов Табаков на 22.07.1980 г., регистриран на 15.08.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Борисов Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3488 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-2009 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Вълчи дол, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Иван" Стефан Янков Янков

Дата на раждане: 17.05.1962
Място на раждане: гр. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Агент "Иван" Николай Георгиев Томов

Дата на раждане: 23.01.1950
Място на раждане: гр. Троян
Николай Георгиев Томов Дата на раждане 23.01.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител кап. Кирил Андреев Кирилов на 28.01.1982 г., регистриран на 02.02.1982 г. Ръководил го служител кап. Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37174; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за ЕП, издигнат от КП "АБВ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Агент "Иван" Петър Александров Зафиров

Дата на раждане: 27.08.1939
Място на раждане: гр. Симитли
Петър Александров Зафиров Дата на раждане 27.08.1939 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител ст. лейт. Петко Стоев Петков на 09.03.1976 г., регистриран на 16.03.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Стоев Петков; о. р. Иван Търнев; о. р. Иван Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24949 и в работно дело IР-9940; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Иван" Мустафа Мустафа Тефик

Дата на раждане: 26.01.1938
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Кърджали
Мустафа Мустафа Тефик Дата на раждане 26.01.1938 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Гъдев на 04.08.1977 г., регистриран на 18.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гъдев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2587/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 36/ 16.04.1990 г. делата на агент "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 04.11.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Иван" Светослав Иванов Тричков

Дата на раждане: 04.09.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Светослав Иванов Тричков Дата на раждане 04.09.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Борис Янев на 16.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Борис Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-РУ-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на агент "Иван"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от Съюз на демократичните сили Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Иван" Рамадан Юмер Каракъса

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Кърджали
Рамадан Юмер Каракъса Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов на 05.03.1985 г., регистриран на 13.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Иван"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Горски извор до м. ноември 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване до 30.03.2007 г. Обявен с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Иван" Румен Ангелов Иванов

Дата на раждане: 01.03.1959
Място на раждане: с. Черничево, обл. Кърджали
Румен Ангелов Иванов Дата на раждане 01.03.1959 г. Място на раждане с. Черничево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Ив. Трендафилов на 17.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ив. Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Иван"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Благун до 02.01.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Румен Илиев Шинев

Дата на раждане: 02.01.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Румен Илиев Шинев Дата на раждане 02.01.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Жеко Дишев на 16.09.1981 г., регистриран на 01.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Жеко Дишев; о. р. С. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1883/ 12.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 1272/ 01.03.1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ"
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Иван" Кирил Славчев Кирев

Дата на раждане: 09.07.1949
Място на раждане: с. Новаково, обл. Пловдив
Кирил Славчев Кирев Дата на раждане 09.07.1949 г. Място на раждане с. Новаково, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Георгиев на 14.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Румен Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2587/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 36/ 16.04.1990 г. делата на агент "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "МИРАЖ МАРКОВА И СИЕ" СД Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Иван" Александър Иларионов Кононов

Дата на раждане: 28.05.1954
Място на раждане: гр. Силистра
Александър Иларионов Кононов Дата на раждане 28.05.1954 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов на 14.10.1976 г., регистриран на 21.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. "за изключване" на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Иван Вазов" - Силистра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Иван" Николай Христов Николов

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Севлиево
Николай Христов Николов Дата на раждане 28.02.1952 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител подп. Веселин Иванов Петров на 14.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител подп. Веселин Иванов Петров; о. р. Т. Гълъбов; о. р. Сл. Мандичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1012 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1403/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 33/ 08.03.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Второ основно училище "Стефан Пешев" - Севлиево Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иван" Петър Петров Пашанков

Дата на раждане: 15.05.1948
Място на раждане: с. Долно Абланово, обл. Русе
Петър Петров Пашанков Дата на раждане 15.05.1948 г. Място на раждане с. Долно Абланово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Емил Копанаров на 14.07.1987 г., регистриран на 20.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Емил Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "ВЕТХ" в Изпълнителна агенция по лекарствата от 20.07.2000 г. до 01.10.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Иван " Румен Антонов Петров

Дата на раждане: 28.05.1961
Място на раждане: С. Кесарево, обл. Велико Търново
Румен Антонов Петров Дата на раждане 28.05.1961 г. Място на раждане С. Кесарево, обл. Велико Търново Вербувал го служител Севдалин Г. на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител Севдалин Г. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване на личните и работните дела на "Иван"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 119 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Горна Оряховица, издигнаат от Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” („Българска социалистическа партия”,”Партия „Български социалдемократи”, партия „Обединен блок на труда”, „ЗС „Александър Стамболийски”)
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Иван " Светослав Иванов Тричков

Дата на раждане: 04.09.1953
Място на раждане: Гр. Пловдив
Светослав Иванов Тричков Дата на раждане 04.09.1953 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Борис Янев на 16.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г. Ръководил го служител Борис Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-РУ-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на агент "Иван"; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 130 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Елхово, издигнат от Коалиция "Демократична алтернатива (ДСБ,ЗНС,СДС,ССД)"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Румен Илиев Шинев

Дата на раждане: 02.01.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Румен Илиев Шинев Дата на раждане 02.01.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Жеко Дишев на 16.09.1981 г., регистриран на 01.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Жеко Дишев; о. р. С. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1883/ 12.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 1272/ 01.03.1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ"
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Иван" Али Халилов Болутов

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: с. Рохлева, обл. Пазарджик
Али Халилов Болутов Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане с. Рохлева, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Еленко Лазаров на 27.09.1977 г., регистриран на 10.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Еленко Лазаров; ст. лейт. В. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; работно дело IР-9912; писмо вх. № 2653/ 22.06.1990 г. и протокол рег. № КА 55/ 18.06.1990 г. за унищожаване на личното дело на агент "Иван"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велинград, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More