Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иван Драганов намери 1 резултата / The search @pseudo Иван Драганов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Иван Драганов" Калин Николаев Лимберов

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: гр. Добрич
Калин Николаев Лимберов Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Калковски на 12.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28525 и работно дело IР-14083. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Финанси и счетоводство" /управление "Финанси"/ "Финанси и счетоводство" до 15.02.1993 г. Началник на ГУ "Финанси и икономика" от 15.02.1993 г. до 04.03.1998 г. Главен секретар от 17.09.2001 г. до 12.04.2002 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More