Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванов намери 170 резултата / The search @pseudo Иванов found 170 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Иванов" Асен Костадинов Шишков

Дата на раждане: 05.04.1962
Място на раждане: гр. Пазарджик
Асен Костадинов Шишков Дата на раждане 05.04.1962 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 13.03.1986 г., регистриран на 25.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Галин Маринов Антонов; о. р. Иван Баймаков; о. р. Дафин Тодоров; кап. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-787. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 25.08.1997 г.
Решение N° 2-187
от 05.06.2013 г.
община Елена

Агент "Иванов" Сабри Османов Адемов

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: с. Стрелци, обл. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Секретен сътрудник "Иванов" Али Фаик Ибрям

Дата на раждане: 21.09.1959
Място на раждане: с. Тодор Икономово, обл. Шумен
Али Фаик Ибрям Дата на раждане 21.09.1959 г. Място на раждане с. Тодор Икономово, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Исай Алексиев Исаев на 25.08.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Исай Алексиев Исаев; кап. Румен Христов Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7520; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Иванов" Тодор Кирилов Лозанов

Дата на раждане: 24.10.1956
Място на раждане: гр. Димитровград
Тодор Кирилов Лозанов Дата на раждане 24.10.1956 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител лейт. Славчо Райчев на 28.09.1986 г., регистриран на 09.10.1986 г. Ръководил го служител лейт. Славчо Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Хасково – ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Иванов"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Димитровград, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Осведомител "Иванов" Владимир Иванов Мишев

Дата на раждане: 20.08.1951
Място на раждане: гр. София
Владимир Иванов Мишев Дата на раждане 20.08.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Енчо Игнатов Дълбоков на 13.11.1969 г., регистриран на 20.11.1969 г. Ръководил го служител лейт. Енчо Игнатов Дълбоков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5166; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-411 и работно дело IР-5166 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 13.04.2005 г. до 25.06.2006 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Иларион Пантелеев Стоянов

Дата на раждане: 08.10.1949
Място на раждане: гр. София
Иларион Пантелеев Стоянов Дата на раждане 08.10.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Славчев Арсов на 13.06.1975 г., регистриран на 18.06.1975 г., регистриран в ПГУ на 16.10.1980 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Славчев Арсов; о. р. Орлин Станчев; о. р. Д.Младенов; о. р. Калин Ламбрев; о. р. Стефан Генев; о. р. Георги Желев; о. р. Венцислав Канстантинов; о. р. Петър Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I, управление II-"ЧЖ", управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1- 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37514; работно дело IР-13575; дело Ф1, а.е. 4755. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иларион Пантелеев Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Иванов" Стефан Христов Генев

Дата на раждане: 09.01.1945
Място на раждане: с. Сушево, обл. Разград
Стефан Христов Генев Дата на раждане 09.01.1945 г. Място на раждане с. Сушево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сава Илиев Ханджиев на 25.05.1965 г., регистриран на 05.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Сава Илиев Ханджиев; о. р. Николай Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III армия-IV, управление III-III армия-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3483-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.06.1990 г. до 01.10.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Иванов" Стоян Лилов Ралев

Дата на раждане: 30.08.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Стоян Лилов Ралев Дата на раждане 30.08.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител регистриран на 18.09.1968 г. Ръководил го служител мл. лейт. Иван Николов Чолов; лейт. Христо Димитров Караколев; о. р. Петко Костов; ст. лейт. Иван А. Живев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3426. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.04.2001 г. до 30.07.2002 г.
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Иванов" Мехмед Шефъков Афъзов

Дата на раждане: 11.12.1941
Място на раждане: гр. Никопол
Мехмед Шефъков Афъзов Дата на раждане 11.12.1941 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител о. р. Петър Маринов Бебев на 26.11.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Петър Маринов Бебев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1217 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-431 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иванов" Николай Георгиев Влашев

Дата на раждане: 25.10.1963
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Георгиев Влашев Дата на раждане 25.10.1963 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител полк. Григор Манчев на 21.11.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г. Ръководил го служител полк. Григор Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Куклен, издигнат от партия "НОВОТО ВРЕМЕ" За Николай Георгиев Влашев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Иванов" Жоро Николов Георгиев

Дата на раждане: 25.04.1963
Място на раждане: гр. София
Жоро Николов Георгиев Дата на раждане 25.04.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 21.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26840 и работно дело IР-12164. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник – "ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ" АД (до 1994 г. с наименование "Перла Фриз" АД) Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Резидент "Иванов" Георги Санков Николов

Дата на раждане: 09.08.1950
Място на раждане: с. Манастирище, обл. Враца
Георги Санков Николов Дата на раждане 09.08.1950 г. Място на раждане с. Манастирище, обл. Враца Вербувал го служител майор В. Василев на 04.11.1987 г., регистриран на 07.12.1987 г. Ръководил го служител майор В. Василев; НОР Пеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37887; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Оряхово, издигнат от П "БДЦ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-281/ 11.12.2013 г. – община Оряхово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Иванов" Сотир Атанасов Сотиров

Дата на раждане: 13.08.1958
Място на раждане: гр. Враца
Сотир Атанасов Сотиров Дата на раждане 13.08.1958 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Димитър Илиев Стоянов на 26.04.1982 г., регистриран на 05.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Илиев Стоянов; о. р. Алексей Славеев; подп. Петър Диков; о. р. Марин Велчев; о. р. Пламен Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-IV; управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34227; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Роман, издигнат от ПП "АБВ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Иванов" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1952
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Бунев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ботевград, издигнат от Българска социалдемократическа партия За Георги Стефанов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иванов" Владимир Тодоров Велинов

Дата на раждане: 27.07.1941
Място на раждане: гр. София
Владимир Тодоров Велинов Дата на раждане 27.07.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сашо Узунов на 06.04.1981 г., регистриран на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Узунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвеа на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“” ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иванов" Георги Няголов Лазаров

Дата на раждане: 23.07.1945
Място на раждане: гр. Стара Загора
Георги Няголов Лазаров Дата на раждане 23.07.1945 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 24.11.1981 г., регистриран на 14.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Васил Василев; о. р. Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-4984 (Пд); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-1817 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД; Управител на „Диализен център „Диалмед“” ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Осведомител "Иванов" Тодор Кръстев Василев

Дата на раждане: 24.02.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Иванов " Иван Христов Джинев

Дата на раждане: 26.09.1962
Място на раждане: Гр. Пещера
Иван Христов Джинев Дата на раждане 26.09.1962 г. Място на раждане Гр. Пещера Вербувал го служител Малин Младенов на 07.11.1980 г. Ръководил го служител Малин Младенов; Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС - 03, 04, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1342; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигнат от политическа партия “ЛИДЕР – Либерална инициатива за демократично европейско развитие”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Осведомител " Иванов " Илия Грозев Начев

Дата на раждане: 27.03.1951
Място на раждане: С. Николово, обл. Хасково
Илия Грозев Начев Дата на раждане 27.03.1951 г. Място на раждане С. Николово, обл. Хасково Вербувал го служител Подп. Минко Минчев Златев на 01.04.1971 г. Ръководил го служител Подп. Минко Минчев Златев; Стефан Вранчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-отдел Пловдив-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен осведомител Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 60 сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кърджали, издигнат от Коалиция „ОБТ – БСД” За Илия Грозев Начев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Агент "Иванов" Александър Томов Сурталов

Дата на раждане: 29.09.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Александър Томов Сурталов Дата на раждане 29.09.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител Кап. Емил Тодоров Соколов на 07.01.1986 г., регистриран на 07.05.1986 г. Ръководил го служител Кап. Емил Тодоров Соколов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ЦИОУ, отдел межд. връзки, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крапец от 07.11.2007 г. до 09.06.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Иванов" Нецо Дженев Дженев

Дата на раждане: 07.03.1958
Място на раждане: с. Партизанин, обл. Стара Загора
Нецо Дженев Дженев Дата на раждане 07.03.1958 г. Място на раждане с. Партизанин, обл. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 21.06.1988 г., регистриран на 04.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Антон Бенишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор (до 09.04.1999) и член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 10.07.1998 г. до 22.06.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нецо Дженев Дженев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Иванов" Лъчезар Янков Апостолов

Дата на раждане: 10.10.1955
Място на раждане: гр. Свищов
Лъчезар Янков Апостолов Дата на раждане 10.10.1955 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов на 05.08.1983 г., регистриран на 18.08.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3603 (Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител направление, началник на РМУ в митница Русе от 01.10.1991г. до 28.11.2001г.
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Иванов" Милко Цочев Хитров

Дата на раждане: 06.06.1949
Място на раждане: гр. Ловеч
Милко Цочев Хитров Дата на раждане 06.06.1949 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Цено Иванов Върбанов на 16.04.1969 г., регистриран на 04.05.1969 г. Ръководил го служител о. р. Цено Иванов Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-603 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-603 (Лч) (налично); запис в архивния дневник за унищожаване на работно дело IР-162 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Троян, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-62
от 13.09.2012 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Агент "Иванов" Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Емил Маринов Раленков; о. р. Вл. Владимиров; о. р. Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор до 11.04.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Янко Иванов Янев

Дата на раждане: 06.11.1948
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Иванов" Александър Петров Карагьозов

Дата на раждане: 27.05.1933
Място на раждане: с. Росен, обл. Бургас
Александър Петров Карагьозов Дата на раждане 27.05.1933 г. Място на раждане с. Росен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Костадин Люцканов Трифонов на 20.11.1964 г., регистриран на 20.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Люцканов Трифонов; о. р. М. Павлов; о. р. Ст. Милков; о. р. Ив. Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II и по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване делата на аг. "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Иванов" Веселин Иванов Колев

Дата на раждане: 05.08.1951
Място на раждане: гр. Габрово
Веселин Иванов Колев Дата на раждане 05.08.1951 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Георги Тодоров на 06.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30253 и работно дело IР-16021. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в 15-и ИР-Плевен
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Иванов" Пенчо Стефанов Бояджиев

Дата на раждане: 03.12.1946
Място на раждане: гр. Севлиево
Пенчо Стефанов Бояджиев Дата на раждане 03.12.1946 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител ст. лейт. Лъчезар Иванов Ташев на 06.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Лъчезар Иванов Ташев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-123 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Добрич от 01.11.1991 г. до 10.04.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Иванов" Кирил Василев Димчев

Дата на раждане: 28.09.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Кирил Василев Димчев Дата на раждане 28.09.1935 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Трайко Шопов на 29.10.1981 г., регистриран на 06.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Трайко Шопов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9068; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1990 г., от 1992 г. до 1993 г., от 1995 г. до 1996 г. и от 2000 г. до 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Иванов" Михаил Георгиев Виденов

Дата на раждане: 10.04.1940
Място на раждане: гр. София
Михаил Георгиев Виденов Дата на раждане 10.04.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Каню Канев на 14.11.1979 г., регистриран на 22.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Каню Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-V, ЦИОУ-"Международни връзки", управление VI-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12753; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; предложение рег. № 462/ 07.02.1990 г. за унищожаване материалите на аг. "Иванов"; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Агент "Иванов" Веселин Иванов Колев

Дата на раждане: 05.08.1951
Място на раждане: гр. Габрово
Веселин Иванов Колев Дата на раждане 05.08.1951 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Георги Тодоров на 06.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30253 и работно дело IР-16021. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Плевен, издигнат от "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Иванов " Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: Гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител Емил Маринов Раленков; Вл. Владимиров; Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на културата - 26.01.1995 г. - 10.06.1996 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Иванов" Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Емил Маринов Раленков; о. р. Вл. Владимиров; о. р. Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2009 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Иванов" Сабри Хасан Мехмед

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: с. Обичник, обл. Кърджали
Сабри Хасан Мехмед Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане с. Обичник, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Иван Петров на 05.07.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Иванов" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пиявец /Друмче/ до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Иванов " Ангел Димитров Йорданов

Дата на раждане: 21.11.1947
Място на раждане: Гр. Враца
Ангел Димитров Йорданов Дата на раждане 21.11.1947 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Лейт. Георги Бойчев Иванов на 15.09.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Бойчев Иванов; кап. Иван Янков Джегалски; лейт. Емил Георгиев Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел –ДС; отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-1589; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП"ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ОБОРИЩЕ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Доверителна връзка; Агент "Иванов" Димитър Славчев Димитров

Дата на раждане: 14.02.1939
Място на раждане: с. Иванча, обл. Велико Търново
Димитър Славчев Димитров Дата на раждане 14.02.1939 г. Място на раждане с. Иванча, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Стойко Иванов Йотов на 02.12.1966 г., регистриран на 19.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Иванов Йотов; о. р. Ценко Цолов; о. р. Радул Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-"Координация" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-854 и в работно дело IР-5940; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Декан на факултет "Международен център за филмово изкуство" от 15.06.1999 г. до 20.07.2000 г. Директор програма "Филмово изкуство" към УНК "Хуманитарни науки и изкуства" от 20.07.2000 г. до 11.04.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Агент "Иванов" Младен Атанасов Укалски

Дата на раждане: 27.02.1935
Място на раждане: с. Църварица, обл. Кюстендил
Младен Атанасов Укалски Дата на раждане 27.02.1935 г. Място на раждане с. Църварица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 29.12.1975 г., регистриран на 13.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев; о. р. Петър Киров Петров; о. р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Църварица от 16.10.1990 г. до 15.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Младен Атанасов Укалски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Иванов" Павел Живков Петров

Дата на раждане: 16.06.1959
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Павел Живков Петров Дата на раждане 16.06.1959 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 28.03.1978 г., регистриран на 17.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV- II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24758 и работно дело IР-9677; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Елин Пелин, издигнат от местна коалиция "Заедно за нашият град" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иванов" Стефан Русев Радков

Дата на раждане: 31.01.1950
Място на раждане: гр. Варна
Стефан Русев Радков Дата на раждане 31.01.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител подп. Желю Иванов Кателиев на 24.11.1977 г., регистриран на 07.12.1977 г. Ръководил го служител подп. Желю Иванов Кателиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2992 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2992 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1427 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация"
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Иванов" Петър Костадинов Бръчков

Дата на раждане: 06.06.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Петър Костадинов Бръчков Дата на раждане 06.06.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров на 06.11.1984 г., регистриран на 06.12.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2939 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991г. до 1995 г.; от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. и от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Янко Иванов Янев

Дата на раждане: 06.11.1948
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-640
от 20.04.2016 г.
Синдикална взаимозастрахователна кооперация-СиВЗК

Осведомител "Иванов" Румен Иванов Чивчибашиев

Дата на раждане: 11.06.1945
Място на раждане: гр. Велико Търново
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Иванов" Лъчезар Тодоров Каранлъков

Дата на раждане: 26.05.1943
Място на раждане: гр. София
Лъчезар Тодоров Каранлъков Дата на раждане 26.05.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 04.04.1974 г., регистриран на 11.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по проблеми на изкуствознанието Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Иванов" Павел Живков Петров

Дата на раждане: 16.06.1959
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Павел Живков Петров Дата на раждане 16.06.1959 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 28.03.1978 г., регистриран на 17.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV- II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24758 и работно дело IР-9677; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, издигнат от местна коалиция "Заедно за нашият град" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Осведомител; Агент "Иванов" Борислав Асенов Иванов

Дата на раждане: 04.05.1950
Място на раждане: с. Кестен, обл. Смолян
Борислав Асенов Иванов Дата на раждане 04.05.1950 г. Място на раждане с. Кестен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Александър Ив. Владимиров на 24.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Александър Ив. Владимиров; о. р. Страхил Пранджев; о. р. Христо Сариев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1199 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело IР-890 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Иванов " Павел Живков Петров

Дата на раждане: 16.06.1959
Място на раждане: С. Нови хан, обл. Софийска
Павел Живков Петров Дата на раждане 16.06.1959 г. Място на раждане С. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител Серафим Иванов на 28.03.1978 г., регистриран на 17.04.1978 г. Ръководил го служител Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV, 2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24758 и работно дело IР-9677; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Елин Пелин, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Иванов " Петър Костадинов Бръчков

Дата на раждане: 06.06.1952
Място на раждане: Гр. Петрич
Петър Костадинов Бръчков Дата на раждане 06.06.1952 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров на 06.11.1984 г., регистриран на 06.12.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2939; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "Национално движение за спасение на отечеството" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иванов" Стефан Русев Радков

Дата на раждане: 31.01.1950
Място на раждане: гр. Варна
Стефан Русев Радков Дата на раждане 31.01.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител подп. Желю Иванов Кателиев на 24.11.1977 г., регистриран на 07.12.1977 г. Ръководил го служител подп. Желю Иванов Кателиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2992 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2992 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1427 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация"
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Иванов" Христо Иванов Троански

Дата на раждане: 24.07.1946
Място на раждане: гр. Монтана
Христо Иванов Троански Дата на раждане 24.07.1946 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Славе Френгийски на 21.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Славе Френгийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1878 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1482 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет "Стандарт Нюз" ЕАД - вестник "Стандарт" Проверени са 15 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Иванов" Георги Горанов Готев

Дата на раждане: 07.05.1958
Място на раждане: гр. Благоевград
Георги Горанов Готев Дата на раждане 07.05.1958 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 26.04.1983 г., регистриран на 28.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36916. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 06.06.2006 г. до 31.05.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Горанов Готев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More