Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванов (Иванов-1) намери 1 резултата / The search @pseudo Иванов (Иванов-1) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-212
от 24.07.2013 г.
община Лясковец

Агент "Иванов (Иванов-1)" Колю Михнев Колев

Дата на раждане: 20.09.1961
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Колю Михнев Колев Дата на раждане 20.09.1961 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Антон Антонов на 06.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Антон Антонов; о. р. Христо Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов (Иванов-1) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11390; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-2926 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-571 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More