Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванов; Константини намери 3 резултата / The search @pseudo Иванов; Константини found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Доверено лице; секретен сътрудник "Иванов; Константини" Росен Иванов Ангелчев

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. София
Росен Иванов Ангелчев Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Владимиров Николов на 22.02.1988 г., регистриран на 16.03.1988 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Владимиров Николов; кап. Димитър Чалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Иванов; Константини Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; секретен сътрудник "Иванов; Константини" Росен Иванов Ангелчев

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. София
Росен Иванов Ангелчев Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Владимиров Николов на 22.02.1988 г., регистриран на 16.03.1988 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Владимиров Николов; кап. Димитър Чалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Иванов; Константини Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-496/ 21.04.2015 г. – синдиците, включени в списъка на синдиците при Централната банка Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; секретен сътрудник "Иванов; Константини" Росен Иванов Ангелчев

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. София
Росен Иванов Ангелчев Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Владимиров Николов на 22.02.1988 г., регистриран на 16.03.1988 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Владимиров Николов; кап. Димитър Чалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Иванов; Константини Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 22.07.2004 г. до 01.09.2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More