Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванов; Русков; Иван намери 1 резултата / The search @pseudo Иванов; Русков; Иван found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Иванов; Русков; Иван" Димитър Кирилов Петров

Дата на раждане: 08.11.1932
Място на раждане: гр. Белоградчик
Димитър Кирилов Петров Дата на раждане 08.11.1932 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител Вербуван на 10.12.1952 г., възстановен от о. р. Иван Иванов на 14.04.1989 г., регистриран на 24.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-III; ПГУ; управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов; Русков; Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е.1414; работно дело IР-79 – 6 тома; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Русков". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ предаване на английски език в БНР.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More