Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иван; Здравков намери 1 резултата / The search @pseudo Иван; Здравков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Доверено лице; Агент "Иван; Здравков" Иван Борисов Ангелов

Дата на раждане: 19.02.1966
Място на раждане: гр. Крумовград
Иван Борисов Ангелов Дата на раждане 19.02.1966 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Румен Здравков Милушев на 17.05.1991 г. Ръководил го служител кап. Румен Здравков Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Иван; Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-462. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More