Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иво намери 21 резултата / The search @pseudo Иво found 21 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Секретен сътрудник "Иво" Никола Колев Вълчев

Дата на раждане: 22.03.1942
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Никола Колев Вълчев Дата на раждане 22.03.1942 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител Вербуван на 06.08.1979 г., регистриран на 17.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4216; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Иво" Цветан Симеонов Генчев

Дата на раждане: 27.01.1949
Място на раждане: гр. Мездра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Иво" Петър Тодоров Лефтеров

Дата на раждане: 06.06.1961
Място на раждане: гр. Варна
Петър Тодоров Лефтеров Дата на раждане 06.06.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Ганчо Стойков на 04.02.1985 г., регистриран на 05.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Стойков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "АВТОСЕРВИЗ ВАРНА " АД За Петър Тодоров Лефтеров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Иво " Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: С. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане С. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от ДПС За Бейхан Неджми Хасанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Белослав, издигнат от МК "Либерали за новото време" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 158/ 09.09.2010 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-160/ 03.04.2013 г. – община Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Иво" Красимир Георгиев Парашкевов

Дата на раждане: 21.07.1962
Място на раждане: гр. Долна Митрополия
Красимир Георгиев Парашкевов Дата на раждане 21.07.1962 г. Място на раждане гр. Долна Митрополия Вербувал го служител о. р. Димитър Станков Кечашки на 06.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Станков Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-сектор ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33647. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.2007 г. до 01.08.2008 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Иво" Стоян Петров Добрев

Дата на раждане: 18.12.1961
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стоян Петров Добрев Дата на раждане 18.12.1961 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Ненчо Ангелов Дончев на 06.07.1981 г., регистриран на 31.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Ненчо Ангелов Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1350 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1990 г.
Решение N° 2-227
от 13.08.2013 г.
община Ново село

Агент "Иво" Радослав Тодоров Илиев

Дата на раждане: 20.08.1944
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Агент "Иво" Костадин Стоянов Йорданов

Дата на раждане: 03.12.1948
Място на раждане: с. Горно Осеново, обл. Благоевград
Костадин Стоянов Йорданов Дата на раждане 03.12.1948 г. Място на раждане с. Горно Осеново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Георги Тодоров Петров на 15.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Тодоров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-812 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-525 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Белослав, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 158/ 09.09.2010 г. - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: С. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане С. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 4, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел „Рибарство и контрол”-Варна от 26.04.2004 до 31.07.2009 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 158/ 09.09.2010 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Агент "Иво" Илия Благоев Илиев

Дата на раждане: 27.05.1942
Място на раждане: гр. София
Илия Благоев Илиев Дата на раждане 27.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Методи Василев Христов на 19.10.1976 г., регистриран на 29.10.1976 г. Ръководил го служител лейт. Методи Василев Христов; о. р. Валери Гълъбов; о. р. Н. Коцев; о. р. Пламен Денев; о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32520; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по електроника от 28.04.1993 г. до 20.10.1993 г. Обявява установената с решение № 197/ 09.03.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Езерово, общ. Белослав, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 158/ 09.09.2010 г. - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Иво; Йови" Жан Димитър Христовски

Дата на раждане: 29.10.1966
Място на раждане: Македония
Жан Димитър Христовски Дата на раждане 29.10.1966 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител регистриран на 03.06.1987 г. Ръководил го служител полк. Вълчо Янакиев; о. р. Валентин Йорданов Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво; Йови Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 7612; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "КРИСТОФЪР – МАКС", гр. Стара Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Използван като оперативна връзка "Иво" Тома Върбанов Върбанов

Дата на раждане: 19.10.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Върбанов Върбанов Дата на раждане 19.10.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 11.05.1974 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Александров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник използван като оперативна връзка Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3482; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 05.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; секретен сътрудник "Иво; Иво-В" Бейхан Неджми Хасанов

Дата на раждане: 18.01.1960
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Бейхан Неджми Хасанов Дата на раждане 18.01.1960 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Бялколев на 14.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иво; Иво-В Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник "Иво-В" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Белослав, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 158/ 09.09.2010 г. - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иво; Ивелин" Сеид Сали Саид

Дата на раждане: 23.03.1958
Място на раждане: с. Филаретово, обл. Сливен
Сеид Сали Саид Дата на раждане 23.03.1958 г. Място на раждане с. Филаретово, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев на 14.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво; Ивелин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1367 (Сл) и в работно дело IР-893 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Филаретово до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сеид Сали Саид към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иво" Красимир Георгиев Парашкевов

Дата на раждане: 21.07.1962
Място на раждане: гр. Долна Митрополия
Красимир Георгиев Парашкевов Дата на раждане 21.07.1962 г. Място на раждане гр. Долна Митрополия Вербувал го служител о. р. Димитър Станков Кечашки на 06.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Станков Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-сектор ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33647. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Координатор по политика по въоръженията в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия от 05.01.2005 г. до 19.07.2007 г., изпратен от МО Н-к на отдел "Трансформация" в Центъра на НАТО за борба с тероризма (CoE-DAT) в Анкара, Турция от 20.07.2015 г., изпратен от МО Обявява установената и обявена с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More