Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иво; Йови намери 1 резултата / The search @pseudo Иво; Йови found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Иво; Йови" Жан Димитър Христовски

Дата на раждане: 29.10.1966
Място на раждане: Македония
Жан Димитър Христовски Дата на раждане 29.10.1966 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител регистриран на 03.06.1987 г. Ръководил го служител полк. Вълчо Янакиев; о. р. Валентин Йорданов Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво; Йови Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 7612; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "КРИСТОФЪР – МАКС", гр. Стара Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More