Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Игнатов намери 9 резултата / The search @pseudo Игнатов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Игнатов" Валентин Рачев Минев

Дата на раждане: 28.06.1947
Място на раждане: гр. Добрич
Валентин Рачев Минев Дата на раждане 28.06.1947 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Петко Петров Петков на 13.12.1966 г., регистриран на 25.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Петко Петров Петков; о. р. Колю Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-III армия-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурист от 24.08.1995 г. Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.10.19 96 г. до 06.01.1998 г. За Валентин Рачев Минев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-384
от 12.08.2014 г.
Медицински университет Пловдив

Агент "Игнатов" Емил Лефтеров Сарачев

Дата на раждане: 13.02.1949
Място на раждане: с. Търън, обл. Смолян
Емил Лефтеров Сарачев Дата на раждане 13.02.1949 г. Място на раждане с. Търън, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Тошко Недев на 05.06.1979 г., регистриран на 20.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 2123/ 20.04.1991 г. за унищожаване секретни материали на "Игнатов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Игнатов; Методиев" Иван Атанасов Рунтев

Дата на раждане: 01.07.1943
Място на раждане: гр. Гурково
Иван Атанасов Рунтев Дата на раждане 01.07.1943 г. Място на раждане гр. Гурково Вербувал го служител о. р. Антон Калдамуков на 20.06.1986 г., регистриран на 01.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Антон Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов; Методиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор Областна дирекция "Земеделие"-Ст. Загора от 04.01.2000 г. до 01.04.2003 г. Началник отдел "РП" 07.04.2003 г. до 04.07.2005 г. Директор Областна дирекция "Земеделие"-Ст. Загора от 30.06.2005 г. до 03.04.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Атанасов Рунтев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Иван Атанасов Рунтев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Асахиб; Игнатов" Асан Ахмед Ибрям

Дата на раждане: 06.10.1948
Място на раждане: гр. Карлово
Асан Ахмед Ибрям Дата на раждане 06.10.1948 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител кап. Аргир Спасов Янков на 22.06.1977 г., регистриран на 27.06.1977 г. Ръководил го служител кап. Аргир Спасов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асахиб; Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-376 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.01.1995 г. до 29.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Асан Ахмед Ибрям към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Игнатов " Христо Петров Пачников

Дата на раждане: 04.03.1951
Място на раждане: Гр. Априлци
Христо Петров Пачников Дата на раждане 04.03.1951 г. Място на раждане Гр. Априлци Вербувал го служител Кап. Витан Кирилов Чаков на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 18.01.1989 г., регистриран на 26.01.1989 г. Ръководил го служител Кап. Витан Кирилов Чаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1330 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ДПС
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Игнатов; Методиев" Иван Атанасов Рунтев

Дата на раждане: 01.07.1943
Място на раждане: гр. Гурково
Иван Атанасов Рунтев Дата на раждане 01.07.1943 г. Място на раждане гр. Гурково Вербувал го служител о. р. Антон Калдамуков на 20.06.1986 г., регистриран на 01.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Антон Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов; Методиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване секретните документи на аг. "Методиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Атанасов Рунтев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Сътрудник "Игнатов" Цоню Райчев Киров

Дата на раждане: 24.09.1938
Място на раждане: с. Сини вир, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Игнатов" Гане Бонев Бонев

Дата на раждане: 16.04.1951
Място на раждане: гр. София
Гане Бонев Бонев Дата на раждане 16.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Продан Проданов на 18.01.1971 г., възстановен на 13.05.1982 г., регистриран на 13.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Продан Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР; УБО-АО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 63/ 1988 г. за унищожаване на лично дело IА-27202; протокол № 71/ 1989 г. за унищожаване на работно дело IР-6478. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор в СЗОК от 01.09.2002 г. до 01.08.2004 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Игнатов " Цветко Лалев Попов

Дата на раждане: 15.10.1936
Място на раждане: С. Голяма Брестница, обл. Ловеч
Цветко Лалев Попов Дата на раждане 15.10.1936 г. Място на раждане С. Голяма Брестница, обл. Ловеч Вербувал го служител Младен Вълчев Младенов на, регистриран на 19.11.1957 г. Ръководил го служител Младен Вълчев Младенов; Спас Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IV-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; лично дело IА-281 Решение № 22/ 29.01.2008 г. 182 (Лч); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция "СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More