Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Изворски намери 1 резултата / The search @pseudo Изворски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Изворски" Милчо Нинков Найденов

Дата на раждане: 01.11.1932
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Милчо Нинков Найденов Дата на раждане 01.11.1932 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител вербуван на 06.04.1952 г., регистриран в управление I на 08.03.1955 г.; регистриран на 25.10.1972 г.; Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Чолашки; о. р. В. Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление I-I-I; ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Изворски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, документи от щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 909 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-2750 (В.Т.); протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-368 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 11.11.1990 г.; Зам. ректор от 12.11.1990 г. до 29.04.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More