Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Изгрев намери 10 резултата / The search @pseudo Изгрев found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Емануил Любомиров Георгиев

Дата на раждане: 08.04.1946
Място на раждане: гр. София
Емануил Любомиров Георгиев Дата на раждане 08.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 26.10.1989 г., регистриран на 08.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 2013 г. За Емануил Любомиров Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на конспиративна квартира "Изгрев" Златан Анастасов Гогов

Дата на раждане: 08.12.1957
Място на раждане: гр. Кърджали
Златан Анастасов Гогов Дата на раждане 08.12.1957 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Кадирев на 30.07.1981 г., регистриран на 05.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Кадирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали За Златан Анастасов Гогов в качеството му на съдържател на конспиративна квартира липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Петър Желязков Рачев

Дата на раждане: 31.10.1934
Място на раждане: с. Божаново, обл. Добрич
Петър Желязков Рачев Дата на раждане 31.10.1934 г Място на раждане с. Божаново, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 29.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Балчик по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. личното дело на Я/К "Изгрев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 16.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Изгрев " Вергил Илиев Русев

Дата на раждане: 28.12.1937
Място на раждане: Гр. Тутракан
Вергил Илиев Русев Дата на раждане 28.12.1937 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител С. Караджов на 17.04.1985 г. Ръководил го служител С. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от БСП Решение № 20/ 19.12.2007 г. 61 За Вергил Илиев Русев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Вергил Илиев Русев

Дата на раждане: 28.12.1937
Място на раждане: гр. Тутракан
Вергил Илиев Русев Дата на раждане 28.12.1937 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител о. р. Стефан Караджов на 17.04.1985 г., регистриран на 30.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Изгрев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Тутракан от 28.10.1991 г. до 04.11.1999 г. Общински съветник от 28.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Бисер Радованов Чаушев

Дата на раждане: 08.09.1950
Място на раждане: с. Змеица, обл. Смолян
Бисер Радованов Чаушев Дата на раждане 08.09.1950 г. Място на раждане с. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител лейт. Васил Кисьов на 14.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Васил Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; опис от 20.03.1999 г. за унищожаване делото на "Изгрев".. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Временен член на Управителния съвет на Девинска търговска банка до 24.08.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Вълкан Атанасов Вълканов

Дата на раждане: 15.07.1940
Място на раждане: с. Петрово, обл. Стара Загора
Вълкан Атанасов Вълканов Дата на раждане 15.07.1940 г. Място на раждане с. Петрово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Пейчо Р. Пеев на 08.12.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Пейчо Р. Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.и обр. 6; протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на "Изгрев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на Пето кметство в община Стара Загора до 17.09.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Вергил Илиев Русев

Дата на раждане: 28.12.1937
Място на раждане: гр. Тутракан
Вергил Илиев Русев Дата на раждане 28.12.1937 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител о. р. Стефан Караджов на 17.04.1985 г., регистриран на 30.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Изгрев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Тутракан, издигнат от ПП "БСП" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Съдържател на конспиративна квартира "Изгрев" Златан Анастасов Гогов

Дата на раждане: 08.12.1957
Място на раждане: гр. Кърджали
Златан Анастасов Гогов Дата на раждане 08.12.1957 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Кадирев на 30.07.1981 г., регистриран на 05.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Кадирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кърджали, издигнат от ПП "НФ за спасение за България" За Златан Анастасов Гогов в качеството му на съдържател на конспиративна квартира липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Съдържател на явочна квартира "Изгрев" Бисер Радованов Чаушев

Дата на раждане: 08.09.1950
Място на раждане: с. Змеица, обл. Смолян
Бисер Радованов Чаушев Дата на раждане 08.09.1950 г. Място на раждане с. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител лейт. Васил Кисьов на 14.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Васил Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.03.1999 г. за унищожаване делото на "Изгрев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 24.10.1991 г. до 1994 г. Общински съветник от 29.10.1995 г. до 16.10.1999 г. Заместник-кмет на община Доспат от 17.12.2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More