Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Икар намери 1 резултата / The search @pseudo Икар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Икар" Стефан Димитров Райков

Дата на раждане: 11.05.1964
Място на раждане: гр. Смолян
Стефан Димитров Райков Дата на раждане 11.05.1964 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител майор Тодор Николов Божанов на 27.06.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител майор Тодор Николов Божанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Икар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-124; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“” АД – гр. Смолян Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Димитров Райков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More