Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илиев, Делчев намери 1 резултата / The search @pseudo Илиев, Делчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Илиев, Делчев" Константин Югов Арабаджиев

Дата на раждане: 01.06.1960
Място на раждане: гр. Русе
Константин Югов Арабаджиев Дата на раждане 01.06.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Георги Борисов Табаков на 21.08.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г.; регистриран в ПГУ на 17.05.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Борисов Табаков; о. р. Стефан Дим. Ямболов; кап. Дико Колев Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев, Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-1058 (Вн) и в дело Ф1, а.е. 5703-2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Югов Арабаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More