Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илин намери 2 резултата / The search @pseudo Илин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Илин" Александър Еленков Еленков

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: Гр. Берковица
Александър Еленков Еленков Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане Гр. Берковица Вербувал го служител Марек Христов на 17.06.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител Марек Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № III 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-782; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-498; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВАС/ ранг предс.- отделение ВКС/ВАС
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Агент "Илин" Александър Еленков Еленков

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: гр. Берковица
Александър Еленков Еленков Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Марек Христов на 17.06.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Марек Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Берковица Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-782; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-498; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More