Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илич намери 2 резултата / The search @pseudo Илич found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник "Илич" Владимир Спиров Каперски

Дата на раждане: 24.01.1953
Място на раждане: Гр. Благоевград
Владимир Спиров Каперски Дата на раждане 24.01.1953 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Подп. Д. Кутрев и о. р. Алекси Алексиев на 18.04.1988 г., регистриран на 20.05.1988 г. Ръководил го служител Подп. Д. Кутрев; кап. Ив. Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Илич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7829; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на редакция в РТВЦ-Благоевград от 01.10.1985 г. до 15.01.1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Илич" Владимир Спиров Каперски

Дата на раждане: 24.01.1953
Място на раждане: Гр. Благоевград
Владимир Спиров Каперски Дата на раждане 24.01.1953 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Подп. Д. Кутрев и о. р. Алекси Алексиев на 18.04.1988 г., регистриран на 20.05.1988 г. Ръководил го служител Подп. Д. Кутрев; кап. Ив. Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Илич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7829; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване във "ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ "ВЕК ВЕЛИНОВ" ООД Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ВЕРЕЯ КАБЕЛ" АД Проверени са 14 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More