Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илия Илиев намери 1 резултата / The search @pseudo Илия Илиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Илия Илиев" Васко Николов Жеков

Дата на раждане: 09.01.1941
Място на раждане: с. Ласкар, обл. Плевен
Васко Николов Жеков Дата на раждане 09.01.1941 г. Място на раждане с. Ласкар, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петко Михов на 16.12.1986 г., регистриран на 19.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол 63/ 25.01.1990 г. материалите на "Илия", рег. № 81226. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален литературен музей от 30.12.2003 г. до 30.12.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More