Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илиян намери 2 резултата / The search @pseudo Илиян found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Илиян" Росен Велков Киряков

Дата на раждане: 18.06.1965
Място на раждане: с. Градинарово, обл. Варна
Росен Велков Киряков Дата на раждане 18.06.1965 г. Място на раждане с. Градинарово, обл. Варна Вербувал го служител майор Иван Георгиев Георгиев на 14.04.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител майор Иван Георгиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3618 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3618 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2136 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аксаково, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Илиян" Росен Велков Киряков

Дата на раждане: 18.06.1965
Място на раждане: с. Градинарово, обл. Варна
Росен Велков Киряков Дата на раждане 18.06.1965 г. Място на раждане с. Градинарово, обл. Варна Вербувал го служител майор Иван Георгиев Георгиев на 14.04.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител майор Иван Георгиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3618 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3618 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2136 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аксаково, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More