Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илко намери 5 резултата / The search @pseudo Илко found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Илко" Исмаил Хюсеинов Халидов

Дата на раждане: 03.08.1968
Място на раждане: с. Менгишево, обл. Шумен
Исмаил Хюсеинов Халидов Дата на раждане 03.08.1968 г. Място на раждане с. Менгишево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Цв. Николов на 07.12.1989 г., регистриран на 18.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цв. Николов; ст. лейт. Димитър Григоров Иванов; ст. лейт. Тодор Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-519 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Конево от м. ноември 1995 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хюсеинов Халидов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Илко" Исмаил Хюсеинов Халидов

Дата на раждане: 03.08.1968
Място на раждане: с. Менгишево, обл. Шумен
Исмаил Хюсеинов Халидов Дата на раждане 03.08.1968 г. Място на раждане с. Менгишево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Цв. Николов на 07.12.1989 г., регистриран на 18.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цв. Николов; ст. лейт. Димитър Григоров Иванов; ст. лейт. Тодор Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-519 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Конево, общ. Върбица, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хюсеинов Халидов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Илко" Иво Михайлов Зафиров

Дата на раждане: 01.12.1952
Място на раждане: гр. Дупница
Иво Михайлов Зафиров Дата на раждане 01.12.1952 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Георги Попов на 09.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1249 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06/1990 г. за унищожаване работно дело IР-1020 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Сътрудник "Илко" Илия Петров Грозев

Дата на раждане: 16.01.1944
Място на раждане: к. Свирците, обл. Велико Търново
Илия Петров Грозев Дата на раждане 16.01.1944 г. Място на раждане к. Свирците, обл. Велико Търново Вербувал го служител полк. Нейков на 07.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Нейков; кап. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 10168; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" - Велико Търново Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Илко" Христомил Иванов Иванов

Дата на раждане: 15.03.1954
Място на раждане: гр. София
Христомил Иванов Иванов Дата на раждане 15.03.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Йорданов Христов на 22.07.1983 г., регистриран на 27.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-31406. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 16.10.2006 г.