Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иля намери 5 резултата / The search @pseudo Иля found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-670
от 21.06.2016 г.
община Две могили

Агент "Иля" Вели Халилов Велиев

Дата на раждане: 05.11.1957
Място на раждане: с.Баниска, обл. Русе
Вели Халилов Велиев Дата на раждане 05.11.1957 г. Място на раждане с.Баниска, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Цанко Бужов Йорданов на 20.01.1976 г., регистриран на 30.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Бужов Йорданов, о. р. Димитър Мил. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр.; рег. дневник; работно дело IР-8911 (Рс); протокол рег. № С 11 от 29.03.1990 г. за унищожаване на лично дело № IA – 3340 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Помен от 1995 г. до 1999 г. Кмет на кметство Помен от 2003 г. до 2010 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иля" Благой Иванов Благоев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Провадия
Благой Иванов Благоев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев на 17.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-РУ-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1185 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аврен, издигнат от Местна коалиция "ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Иля" Вели Халилов Велиев

Дата на раждане: 05.11.1957
Място на раждане: с.Баниска, обл. Русе
Вели Халилов Велиев Дата на раждане 05.11.1957 г. Място на раждане с.Баниска, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Цанко Бужов Йорданов на 20.01.1976 г., регистриран на 30.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Бужов Йорданов, о. р. Димитър Мил. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; работно дело IР-8911 (Рс); протокол рег. № С 11 от 29.03.1990 г. за унищожаване на лично дело № IA – 3340 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Помен, общ. Две могили, обл. Русе, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Иля " Вели Халилов Велиев

Дата на раждане: 05.11.1957
Място на раждане: с. Помен, обл. Русе
Вели Халилов Велиев Дата на раждане 05.11.1957 г. Място на раждане с. Помен, обл. Русе Вербувал го служител Цанко Бужов Йорданов на 20.01.1976 г. Ръководил го служител Цанко Бужов Йорданов, Димитър Мил. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; работно дело I Р 8911п; протокол рег. № С 11 от 29.03.1990 г. за унищожаване на лично дело № I A Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 – 3340 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Помен, общ. Две могили, обл. Русе, издигнат от ДПС
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иля" Благой Иванов Благоев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Провадия
Благой Иванов Благоев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев на 17.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-РУ-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1185 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аврен, издигнат от Местна коалиция "ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More