Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илязов; Пенев; Бригадира намери 1 резултата / The search @pseudo Илязов; Пенев; Бригадира found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-304
от 05.02.2014 г.
Агенция по заетостта

Агент; секретен сътрудник "Илязов; Пенев; Бригадира" Гювен Вадет Думанджъ

Дата на раждане: 08.10.1965
Място на раждане: гр. Дулово
Гювен Вадет Думанджъ Дата на раждане 08.10.1965 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 29.09.1983 г.; майор Петър Йорданов Йорданов на 27.09.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител майор Петър Йорданов Йорданов; майор Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Илязов; Пенев; Бригадира Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6337 и в работно дело IР-13499; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Дулово, от 15.11.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More