Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ина намери 1 резултата / The search @pseudo Ина found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Агент "Ина" Златка Борисова Борисова

Дата на раждане: 10.01.1939
Място на раждане: гр. Годеч
Златка Борисова Борисова Дата на раждане 10.01.1939 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал я служител ст. лейт. Петър Методиев Богданов на 27.06.1975 г., регистрирана на 10.07.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Петър Методиев Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26059 и в работно дело ІР-11281; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-26059 (налично) и работно дело ІР-11281 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Годеч до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More