Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Института намери 2 резултата / The search @pseudo Института found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Съдържател на явочна квартира "Института" Емил Василев Милков

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: с. Кюлевча, обл. Шумен
Емил Василев Милков Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане с. Кюлевча, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 02.04.1984 г., регистриран на 08.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сп. Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Института Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2015/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 788/ 25.02.1990 г. материалите на Я/К "Института". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Неизпълнителен член на Съвета на директорите на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД от 20.02.1997 г. до 05.03.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Института" Димитър Георгиев Мекеров

Дата на раждане: 29.05.1945
Място на раждане: гр. Куклен
Димитър Георгиев Мекеров Дата на раждане 29.05.1945 г. Място на раждане гр. Куклен Вербувал го служител о. р. Стефан Костадинов на 18.01.1983 г., регистриран на 31.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Института Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 28.02.2011 г. За Димитър Георгиев Мекеров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More