Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ирина намери 7 резултата / The search @pseudo Ирина found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Ирина" Добринка Георгиева Даскалова

Дата на раждане: 01.07.1950
Място на раждане: с. Камено поле, обл. Враца
Добринка Георгиева Даскалова Дата на раждане 01.07.1950 г. Място на раждане с. Камено поле, обл. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Иван Христов на 09.05.1984 г., регистрирана на 17.05.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, документ за получено възнаграждение, съдържащи се в лично дело IА-668 (Шн) и в работно дело IР-190 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 30.09.2009 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Ирина" Татяна Герчева Табакова

Дата на раждане: 22.07.1947
Място на раждане: гр. Нови пазар
Татяна Герчева Табакова Дата на раждане 22.07.1947 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов на 26.08.1974 г., регистрирана на 02.09.1974 г. Ръководил я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов; о. р. Явор Панчев; ст. лейт. Иван Антонов Антонов; о. р. Красимир Тр. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I.-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34999; работно дело IР-17206. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водеща на предавания на турски език в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Татяна Герчева Табакова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. и от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" – Попгруево; Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" - Тервел Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Агент; секретен сътрудник "Ирина; Итка" Димитрина Игнатова Цонева

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: с. Джулюница, обл. В. Търново
Димитрина Игнатова Цонева Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. В. Търново Вербувал я служител подп. Николай Тодоров Винчев на 19.03.1981 г., регистрирана на 02.04.1981 г.; регистрирана в ПГУ на 07.05.1983 г. Ръководил я служител подп. Николай Тодоров Винчев; кап. В. Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ирина; Итка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7791 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-528 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тервел, издигната от ПП "ДПС"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ирина" Стефка Иванова Георгиева

Дата на раждане: 31.01.1945
Място на раждане: с. Горна Липница, обл. В. Търново
Стефка Иванова Георгиева Дата на раждане 31.01.1945 г. Място на раждане с. Горна Липница, обл. В. Търново Вербувал я служител о. р. Владимир Кузманов на 17.05.1984 г., регистрирана на 23.05.1984 г. Ръководил я служител о. р. Владимир Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-Студентски град Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1726/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните на" "Ирина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More