Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ирина; Итка намери 1 резултата / The search @pseudo Ирина; Итка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Агент; секретен сътрудник "Ирина; Итка" Димитрина Игнатова Цонева

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: с. Джулюница, обл. В. Търново
Димитрина Игнатова Цонева Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. В. Търново Вербувал я служител подп. Николай Тодоров Винчев на 19.03.1981 г., регистрирана на 02.04.1981 г.; регистрирана в ПГУ на 07.05.1983 г. Ръководил я служител подп. Николай Тодоров Винчев; кап. В. Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ирина; Итка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7791 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-528 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More