Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ирис намери 1 резултата / The search @pseudo Ирис found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Ирис" Вера Лалева Ганчева

Дата на раждане: 23.02.1943
Място на раждане: гр. София
Вера Лалева Ганчева Дата на раждане 23.02.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Ненко Ананиев на 01.03.1978 г., регистрирана на 16.03.1978 г. Ръководил я служител о. р. Ненко Ананиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на "Ирис". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" от 1996 г. до 1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More