Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ирисовски намери 1 резултата / The search @pseudo Ирисовски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-679
от 05.07.2016 г.
Международна застрахователна компания ЕВРОПА АД

Агент "Ирисовски" Бахзад Абдулджалил Ибрахим

Дата на раждане: 05.01.1961
Място на раждане: Сирийска Арабска република
Бахзад Абдулджалил Ибрахим Дата на раждане 05.01.1961 г. Място на раждане Сирийска Арабска република Вербувал го служител майор Димитър Иванов Николов на 02.11.1988 г. Ръководил го служител майор Димитър Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирисовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7857; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 10.07.1996 г. до 11.11.1997 г. на МЗПК "Европа" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бахзад Абдулджалил Ибрахим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-642/ 26.04.2016 г. – ЗК "Лев Инс" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More