Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Исаев намери 4 резултата / The search @pseudo Исаев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Исаев; Танев" Дамян Деянов Емилов

Дата на раждане: 13.01.1954
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Дамян Деянов Емилов Дата на раждане 13.01.1954 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров на 26.03.1976 г., регистриран на 05.04.1976 г.; превербован от кап. Асен Кръстев Тишев на 01.04.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров; лейт. Никола Вълков Овчаров; кап. Асен Кръстев Тишев; кап. Аргир Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев; Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело IА-35 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-33 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Исаев" Гено Славев Генев

Дата на раждане: 03.04.1946
Място на раждане: гр. Самоков
Гено Славев Генев Дата на раждане 03.04.1946 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител майор Стефан Нечев Цонев на 06.06.1977 г., регистриран на 14.06.1977 г. Ръководил го служител майор Стефан Нечев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24930 и в работно дело IР-9923; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Самоков, издигнат от местна коалиция "Бъдеще за Самоков"/СДС, БЗНС, БСДП/
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Исаев" Сами Ахмед Хамид

Дата на раждане: 14.07.1949
Място на раждане: с. Боян, обл. Шумен
Сами Ахмед Хамид Дата на раждане 14.07.1949 г. Място на раждане с. Боян, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Павел Недялков Недялков на 25.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител лейт. Павел Недялков Недялков; о. р. Живко Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-243 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 868/ 09.03.1990 г. за унищожаване личното дело на аг. "Исаев" (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Агент "Исаев" Стойчо Стойчев Йоргов

Дата на раждане: 30.03.1934
Място на раждане: Румъния
Стойчо Стойчев Йоргов Дата на раждане 30.03.1934 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител лейт. Сергей Мирчев Колев на 22.08.1979 г., регистриран на 28.08.1979 г. Ръководил го служител лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-514 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Исаев"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-432 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More